8. Gebieds­ontwikkelingen

Gebiedsontwikkelingen vormen een instrument om complexe kerntaak overstijgende opgaven te kunnen realiseren. Wij hebben in elke van deze gebiedsontwikkelingen bij uitstek de rol om belangen in hun samenbundeling tot gelding te doen komen. Door de koppeling van belangen ontstaan de zogenaamde meekoppelkansen: het resultaat is meer dan de som der delen.