4. Mobiliteit

Het hoofddoel van mobiliteitsbeleid is het realiseren van een goede bereikbaarheid van economische kerngebieden voor zowel personenverkeer als goederenvervoer. Daarbij komt de focus nadrukkelijker te liggen op verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Aandachtspunten